czwartek, 27 sierpnia 2009

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jako świadczenie przysługujące ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w wymiarze 182 dni niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu, od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (nie ma tzw. "okresu wyczekiwania", jak w przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego. Pracownikom prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego przysługuje bowiem dopiero za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni), ale nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub choroba zawodową, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium. Zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru, tzn. kwoty będącej podstawą wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe (która dla ubezpieczonych będących pracownikami stanowi otrzymywane wynagrodzenie) Prawo do zasiłku ustala oraz zasiłek ten wypłaca : 1) płatnik składek jeżeli jest zobowiązany do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty; 2) ZUS w pozostałych przypadkach.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl